โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (รอบขยาย) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (รอบขยาย)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 เมษายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 344 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 28  มีนาคม - ถึงวันที่  8 เมษายน  2565 นั้น  ปรากฎว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว

รายละเอียดประกาศคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา