โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานพิธีแสดงความยินดีและพิธีฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานพิธีแสดงความยินดีและพิธีฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 สิงหาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานพิธีแสดงความยินดี และพิธีฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๙๒๙ คน ณ อาคารอเนกประสงค์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

            ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ประธานฝ่ายฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวว่า การจัดงานฝึกซ้อมย่อย รับปริญญาบัตรดังกล่าว เพื่อให้บัณฑิตทราบขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างละเอียด โดยเฉพาะขั้นตอนที่มีความสำคัญ อาทิ การถวายความเคารพการเดิน การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ และการเชิญปริญญาบัตร ฯลฯ         ตลอดจนให้บัณฑิตนำขั้นตอนต่างๆ ไปฝึกปฏิบัติ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบัณฑิต ว่าจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง กระชับ และสวยงาม

         ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจัดงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ปีนี้มีว่าที่มหาบัณฑิต และบัณฑิตของมทร.ล้านนา รวม ๕,๕๐๖ คน โดยมีว่าที่บัณฑิตของ มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน ๙๒๙ คน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
         โอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กันอีกครั้งในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวปิดท้าย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา