โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ สท.ให้บริการวิชาการ เรื่อง วิชาการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงทหารดํา เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ สท.ให้บริการวิชาการ เรื่อง วิชาการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงทหารดํา เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มีนาคม 2565 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 262 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ สท.ให้บริการวิชาการ เรื่อง วิชาการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงทหารดํา เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน 
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมกับ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ได้จัดให้บริการวิชาการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงทหารดํา (Black Soldier Fly)  เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน โดยนางณัฐชลธร ชยุตพงค์พันธุ์ วิทยากร  สำหรับผู้เข้าร่วมประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา เกษตรกร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ และเทศบาลเมืองพิชัย  รวม 20 คน  การให้บริการวิชาการดังกล่าวเป็นภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ภาพ/ข่าว : ผศ.พงศกร สุรินทร์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา