โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว. ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร NOn Degree ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว. ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร NOn Degree ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว. ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร NOn Degree ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันนี้ (27 ธค.64) ที่ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร NOn Degree คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา กล่าวให้การต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการตรวจติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทั้งนี้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 - 2564 จำนวน 3 รุ่น มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 292 คน แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตรอุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ มทร.ล้านนา ลำปาง และ มทร.พิษณุโลก มี รศ.ดรชิติ ศรีตนทิพย์ และ ดร.ยรรยง เฉลิมแสน เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 212 คน, 2.หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดการเรียนการสอนในพื้นที่ลำปาง มีอาจารย์เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน

ภายหลังพิธีเปิดและรับฟังผลการดำเนินโครงการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และคณะ ได้ร่วมตรวจติดตามและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จำนวน 3 บูธ ได้แก่ บูธที่ 1 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัวต์น้ำ, บูธที่ 2 และ 3 หลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตรอุตสาหกรรม

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา