โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบส่องสว่างเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)            | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบส่องสว่างเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 โดย สุดารัตน์ ชมภูใบ จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา