โลโก้เว็บไซต์ จังหวัดลำปางขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดเรียงความ หัวข้อ สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

จังหวัดลำปางขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดเรียงความ หัวข้อ สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 พฤศจิกายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 66 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        จังหวัดลำปางขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความหัวข้อ สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด-19 ได้ที่ฝ่ายเลขานุการคระอนุกรรมการประกวดเรียงความและวีดิทัศน์เพื่อเฉลิมฉลอง “วันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา