โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครครู และบุคลากรทางการศึกษาหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายตัวในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  ดังนี้

1.อาจารย์สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ “อัตราจ้าง”

2.อาจารย์สาขางานไฟฟ้ากำลัง “อัตราจ้าง”

3.อาจารย์สาขางานยานยนต์ “อัตราจ้าง”

4.เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึกษา “อัตราจ้าง”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-140244-5 ,053-801889-92 ต่อ 123


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา