โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 197 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริหารวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน  2559 ในวัน เวลาราชการ  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pol.cmu.ac.th หรือ โทร. 053-942951






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา