โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับโอน-ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับโอน-ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 2 อัตรา  ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม  -16 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rmutt.ac.th และ www.ped.rmutt.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา