โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สำนักวิจัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเพทฯ  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2559  วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา  09.00-17.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ  ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 30 สิงหาคม  2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา