โลโก้เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ตุลาคม 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 33 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในองคืกรของรัฐได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ทั้งนี้สามารถรับชมได้ที่ “ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์” https://ggde.nacc.go.th หัวข้อ สื่อเรียนรู้ ITA


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา