โลโก้เว็บไซต์ สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม ฮอมบุญดอกไม้พุทธบูชา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม ฮอมบุญดอกไม้พุทธบูชา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กันยายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         8 กันยายน 2564 คณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมฮอมบุญดอกไม้พุทธบูชา  โดยร่วมทำบุญถวายดอกไม้ประดับฐานองค์พระและสังฆทาน ณ วัดปงอ้อม ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
         กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน 
        ข่าว/ภาพ : อ.พรพิมล  อริยะวงษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา