โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ให้คำแนะนำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้อย่างปลอดภัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ให้คำแนะนำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้อย่างปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กันยายน 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 65 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ให้คำแนะนำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้อย่างปลอดภัย

ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยาย ให้คำแนะนำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ โดยครู ได้เตือนให้ทำหน่อไม้ในภาชนะปิดสนิทให้ปรับกรด โดยมีค่า pH<4.6 เพื่อป้องกันการเจริญของ bacteria Clostridium botulinum ซึ่งจะสร้างสารพิษ ทำให้เกิดโรค botulism  โดยยกตัวอย่างหน่อไม้ปี๊บ ที่ จ.น่าน ซึ่งมีคนกินแล้วตายเป็นจำนวนมาก ครับ และครูได้แนะนำกระบวนการทำหน่อไม้แห้งให้สีดีขึ้น และอธิบายถึงค่า % ความชื้น ควรมีค่า < 13% และค่า Aw<0.6 ซึ่งค่าทั้งสองต้องหาจากห้อง Lab และครูยังแนะนำ ส่วนหน่อไม้ที่ตัดแต่งทึ้ง ถ้าเราทำผงเส้นใยอาหาร (dietary fiber) ได้ ซึ่งเป็นอาหารสุขภาพ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของหน่อไม้ ได้ครับ และเรื่องอื่นๆ ครับ ให้แก่ ทีมงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  จำนวน 7 คน ในวันที่ 3 กันยายน 2564 บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำผลิตภัณฑ์หน่อไม้เพิ่มขึ้น และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำแปรรูปอาหารจากหน่อไม้ ให้กับคนไทย และนักท่องเที่ยวรับประทาน และสร้างอาชีพเสริมในชุมชนต่อไป...

ภาพ/ข่าว : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา