โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 สิงหาคม 2564 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 8378 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลา 15.00 น.

 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2564 จำนวน 18 อัตรา โดยรับสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์)

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2564

และ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2564

 

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบจะเปิดให้กรอกใบสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 64 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา