โลโก้เว็บไซต์ เทศบาลเมืองพิชัยเข้าปรึกษาหารือกับมทร.ล้านนา ลำปาง เกี่ยวกับการจัดสร้างสวนสาธารณะพื้นที่บ้านสันติสุข ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างแรกแก้วให้ประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เทศบาลเมืองพิชัยเข้าปรึกษาหารือกับมทร.ล้านนา ลำปาง เกี่ยวกับการจัดสร้างสวนสาธารณะพื้นที่บ้านสันติสุข ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างแรกแก้วให้ประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 830 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เทศบาลเมืองพิชัยเข้าปรึกษาหารือกับมทร.ล้านนา ลำปาง เกี่ยวกับการจัดสร้างสวนสาธารณะพื้นที่บ้านสันติสุข ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างแรกแก้วให้ประเทศ

ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิกาบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) เปิดเผยว่า วันนี้ (5 สิงหาคม 2564) นายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมาตรีเมืองพิชัย เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสร้างสวนสาธาณะในพื้นที่บ้านสันติสุข ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นความร่วมมือในการบริการวิชาการระหว่าง มทร.ล้านนา ลำปาง กับเทศบาลเมืองพิชัย ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างแรกแก้วให้ประเทศ โดยมีอาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และนายนครินทร์ เจริญสุข วิศวกรประจำมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมให้คำปรึกษาในครั้งนี้

สำหรับการเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสร้างสวนสาธาณะในพื้นที่บ้านสันติสุข ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นการดำเนินงานภายใต้ร่วมมือการบริการวิชาการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลพิชัย  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เทศบาลเมืองพิชัย และองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ โดยการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในด้านการบริการวิชาการร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา