โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการคัดเลือกร้านถ่ายภาพพร้อมอัดภาพหมู่บัณฑิต ในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผลการคัดเลือกร้านถ่ายภาพพร้อมอัดภาพหมู่บัณฑิต ในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กรกฎาคม 2564 โดย สุดารัตน์ ชมภูใบ จำนวนผู้เข้าชม 227 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา