โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 5 สาขา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 5 สาขา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 มิถุนายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมต้อนรับนายมานิตย์  มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง และคณะ ในโอกาสมอบใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่มหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
          ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรับใช้สังคมและท้องถิ่น เปิดสอน 3 คณะ ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  การได้รับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องได้มีการทดสอบมาตรฐานและพัฒนาทักษะอาชีพของตน
          ด้านนายมานิตย์  มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง กล่าวว่า ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานและบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่มีความสำคัญในสาขาต่างๆเข้ามาทดสอบมาตรฐานทางฝีมือแรงงานเพื่อเป็นกำลังแรงงานแก่ประเทศชาติต่อไป
          สำหรับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดทดสอบ 5 สาขา ประกอบด้วย สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)  สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลคำ)   สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนองาน) และสาขาช่างติดตั้งระบบให้น้ำอัตโนมัติสำหรับเกษตรแม่นยำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ คณะทำงานฯ กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : จตุพร  โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา