โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 มิถุนายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 87 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมปล่อยปลา ณ บริเวณสระน้ำหน้ามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   3 มิถุนายน 2564  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : อ.คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ / จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา