โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4,5 เปิดรับรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 8-10 สิงหาคม 2559 เท่านั้น  สำหรับนักศึกษานักศึกษาวิชาทหารที่จะขอรับใบรด 2 ให้มารับได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ส่วนนักศึกษาวิชามหารชั้นปี 4 ให้ติดต่อกับทางศูนย์ฝึกเท่านั้น 






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา