โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับกระทรวง อว. จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T - COVID WEEK) คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด-19 ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 ตำบล ในจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับกระทรวง อว. จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T - COVID WEEK) คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด-19 ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 ตำบล ในจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 พฤษภาคม 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับกระทรวง อว. จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T - COVID WEEK) คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด-19 ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 ตำบล ในจังหวัดลำปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)  ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม "U2T สู้ภัย COVID" (U2T – Covid Week)  รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน เช่น กิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียน สำนักงาน โรงเรียน วัด การแจกเจลล้างมือ แจกหน้ากากอนามัย  ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 โดยผู้รับจ้างของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดลำปาง จำนวน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลพิชัย ตำบลเสด็จ ตำบลบ้านเอื้อม บุญนาคพัฒนา และห้างฉัตร

สำหรับการดำเนินงานมีขั้นตอน ดังนี้ 1.คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด เช่น กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่ เพื่้อป้องกัน และลดการแพร่กระจายไวรัส ทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดปลอดเชื้อ ทำให้ตำบลของเราน่าอยู่มากขึ้นช่วยป้องกันการระบาดของเชื้อโรค, 2. สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด เช่น การเตรียมความพร้อม การใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย ศึกษาคำแนะนำจากหน่วยงานที่มีความเสี่ยง ออกแบบและเผยแพร่มาตรการการใช้สถานที่ร่วมกันอย่างปลอดภัย, 3. จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม เช่น จัดหาและบริหารการจัดการอุปกณ์ให้พอ และพร้อมใช้งานใช้งานไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ ฉากกั้น และอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการป้องกันการระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19

ข่าว / จตุพร โปธาคำ
ภาพ / โครงการ U2T มทร.ล้านนา ลำปาง
ขอบคุณข้อมูล / ผศ.พงศกร สุรินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา