โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดโครงการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดโครงการวิจัย "บวรชราสุข นวัฒกรรมการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มีนาคม 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดโครงการวิจัย "บวรชราสุข นวัฒกรรมการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในศตวรรษที่ 21

วันนี้ (19 มี.ค.64) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) กล่าวเปิด โครงการวิจัย "บวรชราสุข นวัฒกรรมการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 15–603 ชั้น 6 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 พรรษา (มทร.ล้านนา ลำปาง) โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย สถาบันวิจัยเกษตร เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้โครงการวิจัย "บวรชราสุข นวัฒกรรมการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในศตวรรษที่ 21 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานโครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์หน่วยงาน เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มระดมสมอง จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มสังคมสูงวัย, 2.กลุ่มเทคโนโลยี พลังงาน ยานยนต์ S Curve, 3.กลุ่มเศรษฐกิจราก ท่องเที่ยว ผลิตภัณธ์ชุมชน (OTOP) และ 4.กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกษตร อาหาร

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา