โลโก้เว็บไซต์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม โดยทำไดฟูกุนมสด ซาลาเปานมสด และแยมสตรอเบอร์รี่ ให้กับพนักงานโรงงานนมเชียงใหม่เฟรชมิลค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม โดยทำไดฟูกุนมสด ซาลาเปานมสด และแยมสตรอเบอร์รี่ ให้กับพนักงานโรงงานนมเชียงใหม่เฟรชมิลค์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 มีนาคม 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 77 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์นม โดยทำไดฟูกุนมสด ซาลาเปานมสด และแยมสตรอเบอร์รี่ ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ให้กับพนักงานโรงงานนมเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำนวน 8 คน บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการทำไดฟูกุนมสด ซาลาเปานมสด และแยมสตรอเบอร์รี่ และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำอาหารสุขภาพ ให้กับคนไทยรับประทาน และสร้างอาชีพเสริมต่อไป...

ภาพ/ข่าว : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา