โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ ทำไส้อั่ว หมู่แผ่น ข้าวเกรียบฟักทอง และ แป้งกล้วย ให้กับกลุ่มชุมชนบ้านแม่กอน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ ทำไส้อั่ว หมู่แผ่น ข้าวเกรียบฟักทอง และ แป้งกล้วย ให้กับกลุ่มชุมชนบ้านแม่กอน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 47 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยความร่วมมือระหว่าง ชุมชน บ้านแม่กอน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และนางสาวกัญญารัตน์ โพธิดา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำไส้อั่ว หมู่แผ่น ข้าวเกรียบฟักทอง และ แป้งกล้วย ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ให้กับกลุ่มชุมชน บ้านแม่กอน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประมาณ 25 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กอนใน จำนวน 40 คน บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการทำไส้อั่ว หมู่แผ่น ข้าวเกรียบฟักทอง และ แป้งกล้วย และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำอาหารสุขภาพ ให้กับคนไทยรับประทาน และสร้างอาชีพเสริมต่อไป... 

 ภาพ/ข่าว : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา