โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ชี้แจงการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ชี้แจงการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เช้าวันนี้ (15 ก.พ.64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์  หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ ในพื้นที่ตำบลเสด็จ เข้าชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการฯในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้การจ้างงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ ในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ เน้นการจ้างงานบุคคลและนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 11 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง มกราคม 2565

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา