โลโก้เว็บไซต์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  มกราคม  2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 มกราคม 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 451 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564  รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา