โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและสร้างอาชีพให้ชุมชนบ้านหนองอ้อ ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและสร้างอาชีพให้ชุมชนบ้านหนองอ้อ ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤศจิกายน 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 64 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยความร่วมมือระหว่าง กศน.ตำบลเวียง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  และผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกถั่วเน่า ซาลาเปาไส้ถั่วเหลือง น้ำนมถั่วเหลือง ข้าวเกรียบถั่วเหลือง ขนมต้มไส้ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองบาร์ น้ำอ้อยน้ำปลาหวาน และกล้วยทอด ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563 ให้กับกลุ่มชุมชน บ้านหนองอ้อ ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ประมาณ 20 คน บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการทำน้ำพริกถั่วเน่า ซาลาเปาไส้ถั่วเหลือง น้ำนมถั่วเหลือง ข้าวเกรียบถั่วเหลือง ขนมต้มไส้ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองบาร์ น้ำอ้อยน้ำปลาหวาน และกล้วยทอดและผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำอาหารสุขภาพ ให้กับคนไทยรับประทาน และสร้างอาชีพเสริมต่อไป...

ภาพ/ข่าว : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา