โลโก้เว็บไซต์ ภาพการดำเนินงานการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ภาพการดำเนินงานการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤศจิกายน 2563 โดย บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ภาพการดำเนินงานการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ทางธนาคารกรุงไทยจะแข้ามาให้บริการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 8.00 น. - 17.00 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา