โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 พฤศจิกายน 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 410 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา