โลโก้เว็บไซต์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา  ตำแหน่งคนงาน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง    ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดประจำอาคารปฏิบัติการกลาง ฝ่ายบริการ ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังรายนามในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา