โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) จังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 พฤศจิกายน 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 837 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จังหวัดลำปาง

วันนี้ (11 พ.ย.63) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ร่วมต้อนรับนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดลำปาง แผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่ 7 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2569) ซึ่งจัดโดย สำนักงานจังหวัดลำปาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง และโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับส่วนราชการ สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่ 7 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2569) ได้กำหนดให้จังหวัดลำปางเข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับดูแลเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 357 แห่ง และยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก จำนวน 30 แห่ง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นแล้วทุกแห่ง จำนวน 103 แห่ง
ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา