โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 601 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12  -  22 ตุลาคม  ๒๕63   และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่      2 พฤศจิกายน  2563  นั้น

                   ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอยกเลิกประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ลงวันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ได้กำหนด                    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวขึ้นใหม่ ทั้งนี้หากจะมีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จะมีการประกาศรับสมัครในโอกาสต่อไป

คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา