โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง นำผลงาน Yeasty  Coffee  และ Cascara Go Green คว้า 2 เหรียญทอง การประกวดและแสดงผลงานนานาชาติ ด้านการประดิษฐ์และเทคโนโลยีนวัตกรรม ครั้งที่ 16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง นำผลงาน Yeasty Coffee และ Cascara Go Green คว้า 2 เหรียญทอง การประกวดและแสดงผลงานนานาชาติ ด้านการประดิษฐ์และเทคโนโลยีนวัตกรรม ครั้งที่ 16

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 ตุลาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1986 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          รศ.ดร วันเพ็ญ  จิตรเจริญ และ ผศ.รุ่งทิวา กองเงิน นักวิจัยและอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำ 2 ผลงานกาแฟ Yeasty  Coffee  และ Cascara Go Green  คว้ารางวัลเหรียญทอง GOLD medal จากเวทีการประกวดและแสดงผลงานนานาชาติ ด้านการประดิษฐ์และเทคโนโลยีนวัตกรรม  XVI International Salon of Inventions and New Technologies «NEW TIME» «Stable Development in Time of Changes»  ณ Sevastopol ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่  24-26 กันยายน 2563
          สำหรับผลงาน Yeasty  Coffee  เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการบูรณาการศาสตร์การผลิตไวน์และการผลิตกาแฟได้อย่างลงตัว ออกแบบวิธีการหมักและคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์สำหรับใช้ในการหมัก ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพกลิ่นรสอย่างมีเอกลักษณ์ เพิ่มคุณค่าสารทางชีวภาพ เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ คาเฟอีน เพิ่มประสิทธิภาพการทำแห้ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะที่ผลงาน  Cascara Go Green  เป็นผลงานนวัตกรรมการออกแบบกระบวนการผลิตชาเปลือกกาแฟ (Cascara) โดยการทำ Pretrement ผลกาแฟด้วยเทคนิค SemiCarbonic Maceration ทำให้เซลล์เปลือกกาแฟมีความโปร่ง ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการระเหยน้ำในขณะทำแห้ง เกิดการพัฒนาสารให้กลิ่นรสและให้สมดุลรสชาติอย่างมีเอกลักษณ์ และเพิ่มคุณค่าของสารต้านอนุมูลอิสระ นับเป็นนวัตกรรรม "Zero Waste" "เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
          สำหรับการนำเสนอผลงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยเป็นการประกวดแบบ proxy participation  ด้วยการส่งเฉพาะผลงานไปประกวดโดยไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง  สนับสนุนและส่งเสริมการประกวด โดยสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Association of Thai Innovation and Invention Promotion
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว / ภาพ : รศ.ดร วันเพ็ญ  จิตรเจริญออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา