โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ   รับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 ตุลาคม 2563 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ....รับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1. ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 15 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

2. ทุนกิจกรรมดีเด่นและความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

3. ทุนคุณชูยศ สุธารัตนชัยพร (ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์) จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

หมายเหตุ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ส่งที่ฝายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา อย่างช้าภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

รายละเอียดติดตามได้ที่เพจ 

งานสวัสดิการนักศึกษา มทร.ลำปาง

https://drive.google.com/.../1ovPyWXnjpj6.../view...

คุณสมบัติของผู้ขอรับสมัครทุนการศึกษา

https://drive.google.com/.../1_STd669Qd8S.../view...

หมายเหตุ ทุนคุณชูยศ สุธารัตนชัยพร เกรดเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป

ดังนี้

1. ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 15 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

2. ทุนกิจกรรมดีเด่นและความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

3. ทุนคุณชูยศ สุธารัตนชัยพร (ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์) จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

หมายเหตุ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ส่งที่ฝายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา อย่างช้าภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

รายละเอียดติดตามได้ที่เพจ 

งานสวัสดิการนักศึกษา มทร.ลำปาง

https://drive.google.com/.../1ovPyWXnjpj6.../view...

คุณสมบัติของผู้ขอรับสมัครทุนการศึกษา

https://drive.google.com/.../1_STd669Qd8S.../view...

หมายเหตุ ทุนคุณชูยศ สุธารัตนชัยพร เกรดเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา