โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างชาติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 ตุลาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 564 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็ฯลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา  บัดนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังเอกสารแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา