โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง นำผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพสับปะรด และการสร้างมูลค่าสับปะรดตำบลเสด็จฯ ร่วมงาน Lanna Expo 2020 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง นำผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพสับปะรด และการสร้างมูลค่าสับปะรดตำบลเสด็จฯ ร่วมงาน Lanna Expo 2020 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 กันยายน 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพสับปะรด และการสร้างมูลค่าสับปะรดตำบลเสด็จฯ ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการด้าน วิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ในงาน Lanna Expo 2020 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน 2563

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้าน วิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ในงาน Lanna Expo 2020 จังหวัดเชียงใหม่  ตามแนวคิด "กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่" ระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ทั้งนี้มีคณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้แก่ ดร.อรทัย บุญทะวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวกัญรัตน์ กัญญารัตน์  โพธิตา เจ้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง

สำหรับจัดนิทรรศการด้าน วิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ในงาน Lanna Expo 2020 จังหวัดเชียงใหม่ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพสับปะรด และการสร้างมูลค่าสับปะรดตำบลเสด็จ เชิงการค้า เชื่อมโยงสู่เศรษกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดเพื่อความงามด้วยผงสับปะรด จากระบบ spray dry ในแบรนด์ PINE COOP ของสหกรณ์กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดลำปาง เช่น ครีมบำรุงผิวผงสับปะรด (Shower Cream Pineapple), ครีมอาบน้ำผงสับปะรด (Lotion Pineapple), ลิปบาล์มผงสับปะรด (Lip Balm Pineapple) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดปลอดภัย กลุ่มสับปะรดแปลงใหญ่ลำปาง เช่น เครื่องดื่มสมุนไพรจากจุกและแกนสับปะรด, น้ำพริกสับปะรดอินทรีย์, แครกเกอร์เสริมใยอาหารจากแกนสับปะรดอินทรีย์ เป็นต้น

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ขอบคุณข้อมูล : อาจารย์ณัฐอมร  จวงเจิม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา