โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการรักษ์สมาชิกเก่า เพิ่มสมาชิกใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการรักษ์สมาชิกเก่า เพิ่มสมาชิกใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 กันยายน 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 77 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       สำนักงาน สกสค จังหวัดลำปาง ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการรักษ์สมาชิกเก่า เพิ่มสมาชิกใหม่ โดยเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส  กรณีปกติ กรณีพิเศษ และกรณีขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ตามรายละเอียดแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา