โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิชาชีพแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิชาชีพแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 23 กรกฎาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     21 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ แก่นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ อาคารปฏิบัติการกลาง และวิชาชีพคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กรกฎาคม 2559 และจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2559

     ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
     ภาพ :สุดารัตน์  งามตา นักศึกษาฝึกงานแผนกประชาสัมพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา