โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับและประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ Talent Mobility | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับและประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ Talent Mobility

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 23 กรกฎาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 831 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยห้วหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตรและหัวหน้าวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อุเทน คำน่าน และดร.แมน ตุ้ยแพร่ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะทำงานฯ  ในโอกาสชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ Talent Mobility ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

     สำหรับโครงการ Talent Mobility เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)

     ข่าว/ภาพ :จารุวรรณ  สุยะ
     ที่มาของข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา