โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานราชมงคลมุฑิตา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานราชมงคลมุฑิตา 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 กันยายน 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 47 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         14 กันยายน 2563 ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานจัดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานราชมงคลมุฑิตา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม
         การจัดประชุมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย วันเกษียณ”  โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วยพิธีสงฆ์และพิธีสืบชะตาผู้เกษียณอายุราชการ การกล่าวแสดงมุฑิตาจิต และการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อร่วมกันแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ 10 ท่าน
         ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา