โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญร่วมทุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญร่วมทุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยกำหนดทอดถวาย ณ วัดพระธาตุเปิงฟ้าป่าอ้อย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด  ผู้สนใจสามารถร่วมทำบุญได้ทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายไปรษณีย์แม่โจ้นามของ ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 หรือสั่งจ่ายเช็คในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 หรือโอนเข้าบัญชีชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (โครงการกฐินสามัคคี) เลขที่บัญชี 678-006118-7 ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย ม.แม่โจ้ รายละเอียดคลิก 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา