โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญร่วมประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญร่วมประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 สิงหาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญร่วมประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2564 หัวข้อ “ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ” ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2356 0466-70 ต่อ 3009,3015 หรือ www.royin.go.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา