โลโก้เว็บไซต์ ชอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์  ครั้งที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ชอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ลำปาง  ขอเชิญประชุมวิชาการวิจัย และนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3  สู่งานวิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งมีกิจกรรมการปะชุม การเสวนาวิชาการ การยำเสนอผลงานทางวิชาการ(ภาคบรรยาย/ภาคโปสเตอร์)  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ การจัดบูทนิทรรศการ  ในวันที่ 15-16  กันยายน 2559 ณ อาคามรเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษ มทร.ล้านนา   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.05-3266518 ต่อ 1012  หรือ www.w3conference.org


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา