โลโก้เว็บไซต์ ขอเช่าบูชาเหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารรฐอนุสรณ์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเช่าบูชาเหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารรฐอนุสรณ์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เช่าบูชาเหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารรฐอนุสรณ์ ตามกำลังศรัทธา  เพื่อจะได้นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และบำรุงรักษาดูแลองค์พระพุทธเมตตาประชาไทย  ณ บริเวณลานประทักษิณ พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ วัดทิพย์สุคนาราม ถนนอู่ทอง-บ่อพลอย ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 054-265014 ต่อ 28623


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา