โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรับสมัครงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 560 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         บริษัท แอ๊ดวานซ์ซีดส์ จำกัด  เป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านการผลิตและจัดจำหน่าย เมล็ดพันธุ์พืชผัก เมล็ดพันธุ์ดอกไม้  ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยดอกไม้/เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่/เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ   ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.advanceseeds.com/job/ หรือติดต่อ อ.โต โทร 081-5683250 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา