โลโก้เว็บไซต์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อบรมการใช้งานโปรแกรม VIRTUAL ให้กับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์อยู่บ้านได้เต็มที่ เสมือนอยู่ในห้องเรียนจริง ผ่านวิกฤต COVID-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อบรมการใช้งานโปรแกรม VIRTUAL ให้กับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์อยู่บ้านได้เต็มที่ เสมือนอยู่ในห้องเรียนจริง ผ่านวิกฤต COVID-19

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 64 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อบรมการใช้งานโปรแกรม VIRTUAL ให้กับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์อยู่บ้านได้เต็มที่ เสมือนอยู่ในห้องเรียนจริง ผ่านวิกฤต COVID-19

เมื่อวันนี้ (22 ก.ค.63) ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรมการใช้โปรแกรม VIRTUAL หรือ TRUE VIRTUAL WORLD  ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์จากทรู ซึ่งเป็นการผสานจุดเด่นโซลูชั่นทั้งที่ใช้งานในองค์กร เครือข่ายด้านการศึกษาออนไลน์ รวมถึงระบบเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ โครงข่ายที่ครอบคลุมทั้งบรอดแบนด์ 5G และ 4G ตลอดจนคลังคอนเทนต์คุณภาพครบทุกเรื่องการศึกษาและสาระความรู้ เพื่อสนับสนุนองค์กรสถาบันการศึกษาให้สามารถบริหารจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถเข้าเรียนออนไลน์จากที่บ้านได้เสมือนอยู่ในห้องเรียนจริง

ทั้งนี้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังได้แจกซิมฟรีไม่มีสัญญา เพื่อใช้งาน TRUE VIRTUAL WORLD โดยไม่เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ต ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา