โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 57 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ "ภาคเหนือ"

 ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่: https://bit.ly/2wAoxpc

โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดโครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคเหนือ)

สนับสนุนค่าเดินทางและที่พัก จ่ายตามจริงทั้งนี้ไม่เกินทีมละ 3,000 บาท

ผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอผลงานหลังจากกิจกรรม Workshop จำนวน 30 ทีม รับเงินสนับสนุนในการผลิตผลงานทีมละ 5,000 บาท

**ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้แต่จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนในการผลิตผลงาน**

กำหนดการ (เบื้องต้น)***

วันที่ 15 มีนาคม - วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 รับสมัคร

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 13 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม ภายในเวลา 18.00 น. ส่งผลงาน

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ

....................................................................................

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศของภาค จะได้เข้าร่วมชิงชนะเลิศระดับประเทศภายในงานมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา