โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อช้างเผือกและทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับภูมิทัศน์บริเวณหอเกียรติภูมิแม่วัง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อช้างเผือกและทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับภูมิทัศน์บริเวณหอเกียรติภูมิแม่วัง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 กรกฎาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         4 กรกฎาคม 2563 ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อช้างเผือก ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อช้างเผือก และพิธีทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี ณ หอเกียรติภูมิแม่วัง
          กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ปรับภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อมบริเวณศาลเจ้าพ่อช้างเผือก และสร้างถนนทางเข้าหอเกียรติภูมิแม่วัง โดยได้รับเมตตาจากพระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ. (ภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี) เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองมูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี
         ข่าว  / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา