โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล  ต.พิชัย  อ.เมือง จ.ลำปาง  เนื่องในเดือนแห่งเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล  ต.พิชัย  อ.เมือง จ.ลำปาง  เนื่องในเดือนแห่งเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กรกฎาคม 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล  ต.พิชัย  อ.เมือง จ.ลำปาง  เนื่องในเดือนแห่งเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563

วันนี้ (1 กรกฏาคม 2563) ที่วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อร่วมสืบทอดศาสนา ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และเป็นการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี

ทั้งนี้การถวายเทียนพรรษาจะมีการถวายก่อนเทศกาลเข้าพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี คือ ก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน 

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา