โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมผู้ประกอบการหอพักนักศึกษาฯ ตามโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมผู้ประกอบการหอพักนักศึกษาฯ ตามโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมผู้ประกอบการหอพักนักศึกษาฯ ตามโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (26 มิ.ย.63) ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้ประกอบการหอพักนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายมงคล วงศ์สุวรรณ นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ยังไม่ไว้วางใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก ประกอบกับมหาวิทยาลัยจะเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นี้ ซึ่งจะมีนักศึกษาเข้าหอพักเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการหอพักจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรับทราบแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปกำหนดมาตรการของหอพักต่อไป

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อให้ผู้ประกอบหอพักนักศึกษารับทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาสุขอนามัยที่ดีของหอพัก และสถานที่ส่วนกลาง ตลอดจนมีความตระหนัก รู้วิธีการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดได้อย่างเหมาะสม วรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าว.

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา