โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครข้าราชการคณุและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครข้าราชการคณุและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ทั้งนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-15 กรกฎาคม 2559   ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.opec.go.th/users/personnel/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา